Obres d'art
Cerca per
 

El cliente satisfecho

El cliente satisfecho
Editorial: Deusto
Autor: Claes Fornell
Disponibilitat: 2 o 3 dies
Preu: 29,95€

La principal causa del fracàs financer en una empresa no és la falta d'apreciació dels clients que tenen els directius, sinó les eines que empren per assignar recursos destinats a millorar el valor que el client té com a actiu. Determinar amb claredat quina aspectes del producte, servei, màrqueting, etc., tenen el major efecte sobre la satisfacció del client; estimar el rendiment financer esperat per satisfacció millorada, i entendre què accions cal realitzar i com establir forts llaços amb el client són alguns dels motius d'aquest llibre.

El client satisfet exposa com es relaciona la satisfacció del client amb els guanys de l'empresa, per què els directius haurien de veure als clients satisfets com a veritables actius econòmics, per què comprendre les causes i entendre el significat de la satisfacció del client. Claes Fornell detalla a la perfecció i amb exemples com gestionar l'actiu del client (Customer Asset Management), amb un enfocament que reconeix als clients pel que són: veritables, encara que intangibles, actius econòmics.

Amb la col·laboració d'ADQA
Llibres d'Empresa © 2017