Obres d'art
Cerca per
 

Introducción a la pragmática

Introducción a la pragmática
Editorial: Ariel
Autor: M. Victoria Escandell
Disponibilitat: 2 o 3 dies
Preu: 17,90€

Els principis que regulen l'ús del llenguatge en la comunicació constitueixen el centre d'interès de la pragmàtica . La importància i el desenvolupament que ha adquirit en les últimes dècades han fet que aquesta disciplina estigui ja present com a matèria autònoma en els plans d'estudi universitaris . Aquest llibre pretén oferir una introducció clara i accessible als aspectes i perspectives més importants de la investigació sobre pragmàtica en l'actualitat . Atès que la seva lectura no requereix coneixements previs específics , pot servir com a text base en un curs introductori .

El contingut està organitzat en quatre parts . La primera presenta els conceptes fonamentals . La segona revisa el desenvolupament de la pragmàtica en els últims trenta anys . La tercera inclou quatre estudis sobre diversos fenòmens (els diferents valors de la conjunció copulativa , la varietat d'usos dels enunciats interrogatius , els mecanismes d'interpretació de les metàfores i les peculiaritats de la comunicació literària ) , per mostrar d'una manera pràctica les possibilitats i els avantatges d'adoptar una perspectiva pragmàtica . L'última part s'ocupa del lloc que correspon al coneixement general del llenguatge i al lloc de la pragmàtica dins de la teoria lingüística .

Amb la col·laboració d'ADQA
Llibres d'Empresa © 2017