Obres d'art
Cerca per
 

El enfoque estratégico de la empresa

El enfoque estratégico de la empresa
Editorial: Deusto
Autor: Xavier Gimbert Rafols
Disponibilitat: 2 o 3 dies
Preu: 15,69€

Aquesta obra pretén aportar alguna cosa innovadora a la gestió estratègica de l'empresa. Explica d'una manera assequible el procés de reflexió estratègica que porta a una companyia a replantejar-se tots els aspectes clau del seu negoci.

Descriu i integra els conceptes i eines bàsiques per a la gestió d'una empresa, explicant a més els motius pels quals són essencials, així com les seves interrelacions. Encara que presenta un procés complet i complex, tracta de simplificar al màxim cada concepte per facilitar la seva comprensió i assimilació.

La seqüència en què es presenten les diferents etapes, així com la doble i constant perspectiva d'anàlisi i decisions, afavoreix així mateix la comprensió i assimilació.

En definitiva, el llibre ofereix a empresaris i directius (actuals i futurs) esquemes mentals clars, imprescindibles per enfrontar-se a un entorn tan canviant i imprevisible com el qual l'actualitat ja els ofereix i que el futur no suavitzarà.

Amb la col·laboració d'ADQA
Llibres d'Empresa © 2017